Телевизионни Предавания

Ще бъде ли „Queer Eye: Germany“ толкова добър като оригинала?