Телевизионни Предавания

„Castle“ приключи ли заради прекъснатата връзка на Нейтън Филион и Стана Катич извън камерата?