Знаменитост

50 цента пляскат обратно на Мадона, след като тя го завлече, за да се подиграва с нейните пикантни снимки на спалнята