Знаменитост

Факти за Джиджи Санто Пиетро, ​​23-годишната дъщеря на Ванна Уайт