Филми

Този герой в „Лука“ на Pixar променя начина, по който децата гледат на уврежданията