Знаменитост

Твърди се, че Уенди Уилямс пропуска погребението на майка си, докато брат й я взривява