Знаменитост

Дали Вини и Алиси все още са заедно след „Двойния удар в любовта“?