Знаменитост

Отношенията на Арета Франклин с множеството й съпрузи са напълно трагични