Знаменитост

Нарасна ли нетната стойност на T Pain след „Buy U A Drink“ през 2007 г.?