Телевизионни Предавания

Лари Дейвид напълно загуби хладнокръвие на „SNL“ по време на този скит