Знаменитости-Новини

Крис Рок е насинен и се крие след атаката на Оскарите на Уил Смит