Телевизионни Предавания

Коя звезда от „Царството на животните“ има най-висока нетна стойност?