Телевизионни Предавания

Коя е внучката на съдия Джуди, Сара Роуз?