Телевизионни Предавания

Коя звезда от „Доста малки лъжкини“ има най-висока нетна стойност?