Знаменитост

Колко получава Упи Голдбърг, за да бъде домакин на „The View“?