Знаменитост

Колко печели Лизо от „Лизо, внимавай за големите грърли“?