Знаменитост

Колко беше платен на Ралф Макио за „Karate Kid“?