Знаменитост

Колко от безумната нетна стойност на Джулия Луис Драйфус идва от „Сайнфелд“?