Знаменитост

Кой член на Green Day има най-висока нетна стойност?