Знаменитост

Кой наследи по-голямата част от имението на Хю Хефнър и къде са те сега?