Знаменитост

Кое дете от Озбърн има най-висока нетна стойност?