Телевизионни Предавания

Как тогавашните остри „Златни момичета“ стигнаха до телевизията?