Знаменитост

Как се е променила нетната стойност на Джон Сина след като влезе в ролята на „Миротворец“