Знаменитост

Как Кари Ъндърууд е натрупала нетната си стойност от 140 милиона долара