Телевизионни Предавания

Какво се случи с „The Muppets“ на ABC?