Риалити Телевизия

Какво се случи с Били от „Хората от Аляска Буш“ и каква беше нетната му стойност?