Знаменитост

Какво се случи със земята, вятъра и огъня? Ето какво са направили членовете на групата