Знаменитост

Какво е правил Джим Кавизел след „Страстите Христови“?