Знаменитост

Знаменитости са критикувани, след като обявяват смъртта на DMX, докато той се вкопчва в живота