Телевизионни Предавания

Дали актьорският състав на „Женени с деца“ всъщност се разбираха?