Знаменитост

Напускането на „Милиарди“ засегна ли нетната стойност на Дамян Луис?