Знаменитост

Все още ли е женен Мър от „Непрактични шегаджии“?