Знаменитост

Ето колко е нетната стойност на Kodak Black днес