Знаменитост

Ето защо Сет Макфарлейн смята себе си за късметлия, че е жив