Знаменитост

Ето защо на Кунал Найяр му е трудно да разговаря с колегите си от 'Теорията за Големия взрив' днес