Знаменитост

Дрю Кери беше избрана пред тази женска звезда за домакин на „Цената е правилна“