Телевизионни Предавания

Доказателство, че всъщност може да има проклятие на 'Glee'