Знаменитост

Джеф Уитек защитава Дейвид Добрик по време на интервюто за 'Frenemies'.