Телевизионни Предавания

Актьорският състав на „Приятели“ използва ли двойници на тялото?