Знаменитост

„Хвани ме отвън момиче“ все още ли говори с д-р Фил?