Знаменитост

Всичко, което Джери Сейнфелд направи, за да натрупа нетната си стойност от 950 милиона долара