Знаменитост

Всеки класиран актьор в Seinfeld (според нетната им стойност)