Телевизионни Предавания

Телевизионният сериал „Кралицата на юга“ базиран ли е на истинска история?